Prosimy o wcześniejsze

ustalenie terminu wizyty

ul. Kelenhegyi 40B

H-1118 Budapest

OPTYMALIZACJA

Niski ZUS i podatki na Węgrzech

Prowadź swoją działalność gospodarczą z Węgier!

Węgry wprowadziły przepisy pozwalające zoptymalizować wysokie koszty ZUS i podatku dochodowego firm. Jednoosobową działalność gospodarczą może zarejestrować na Węgrzech każdy obywatel Unii. Nie ma nawet konieczności przyjazdu na Węgry.

W przypadku, gdy roczny przychód firmy mieści się w kwocie 12 000 000 forintów, co odpowiada ok. 160 000 złotych polskich, przedsiębiorca płaci miesięcznie do budżetu państwa tylko stałą kwotę w wysokości 50 000 HUF (cca. 700 PLN), na którą składa się ubezpieczenie zdrowotne, składka emerytalna oraz podatek dochodowy - wszystko w jednym! W przeliczeniu na złotówki jest to tylko ok. 700 PLN miesięcznie!

Ubezpieczenie zdrowotne pozwala na korzystanie z sytemu opieki zdrowotnej na terenie Polski i całej Unii w ramach Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Składka emerytalna, wg. obecnie obowiązujących przepisów liczona jest od kwoty 86 000 HUF (cca. 1230 PLN) miesięcznego wynagrodzenia.

Do wysokości 12 000 000 HUF rocznego przychodu nie ma innych obciążeń podatkowych ani ZUS! Rozlicza się tylko przychód, bez uwzględniania kosztów.

Jednorazowe lub dodatkowe koszty związane z prowadzeniem działalności na Węgrzech są następujące:

- opłata jednorazowa za zgłoszenie i rejestrację działalności gospodarczej w odpowiednich Urzędach oraz uzyskanie węgierskiej i Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego wynosi 400 PLN,

- opłata miesięczna za udostępnienie adresu na potrzeby rejestracji siedziby to 250 PLN. W ramach tej opłaty zapewniamy adres w centrum Budapesztu oraz usługę odbioru i przekazywania drogą elektroniczną przychodzącej korespondencji,

- koszt obsługi księgowej to 85 PLN miesięcznie.

Rejestrując firmę na Węgrzech można zaoszczędzić do 20 000 złotych rocznie!