Prosimy o wcześniejsze

ustalenie terminu wizyty

ul. Kelenhegyi 40B

H-1118 Budapest

Partner handlowy

Węgry notują doskonałe wskaźniki rozwoju w niemal każdej dziedzinie przemysłu. Kraj ten stał się więc atrakcyjnym miejscem do poszukiwania partnerów do współpracy oraz wymiany handlowej. Polskie firmy coraz częściej decydują się na ekspansję w kierunku Węgier, jednak nie zawsze wiedzą, jak się za to zabrać. My skutecznie podpowiadamy, jak znaleźć partnerów handlowych na Węgrzech oraz oferujemy pomoc na każdym etapie prowadzenia zagranicznych interesów.

Poszukiwanie odpowiedniego partnera handlowego wymaga dobrej znajomości węgierskiego rynku. Nie warto poruszać się po omacku, gdyż w ten sposób ryzykujemy natrafienie na nieuczciwe oferty lub niezbyt korzystne kontrakty. Firmy oferujące pomoc zagranicznym przedsiębiorcom na Węgrzech posiadają odpowiednią wiedzę oraz doświadczenie, aby krok po kroku przeprowadzić poszukiwania węgierskich kontrahentów.

Cały proces wygląda zazwyczaj następująco:

- analiza węgierskiego rynku pod kątem wymagań polskiej firmy - tworzony jest profil partnera handlowego, który najbardziej odpowiada klientowi z Polski, a następnie ustala się, która z węgierskich firm jest mu najbliższa

- sprawdzenie potencjalnego kontrahenta - weryfikowane są wiarygodność oraz wypłacalność przyszłego partnera handlowego

- wejście w kontakt z wybranymi kontrahentami - osoby reprezentujące polskiego przedsiębiorcę na Węgrzech kontaktują się bezpośrednio z potencjalnymi partnerami handlowymi, aby złożyć im oferty współpracy i przeprowadzić z nimi negocjacje

- podpisanie umowy na Węgrzech - przygotowywana jest umowa o współpracy, która uwzględnia wszystkie punkty ważne dla polskiego przedsiębiorcy oraz zabezpiecza jego interesy

- ewentualna pomoc w dalszych kontaktach z kontrahentem - firma wspierająca polskich biznesmenów na Węgrzech może pośredniczyć w wymianie informacji na każdym etapie polsko-węgierskiej współpracy handlowej.

Prowadzone w ten sposób interesy na Węgrzech są przejrzyste, wygodne i przede wszystkim - bardzo zyskowne!

Rozszerzanie działalności firmy, otwieranie się na zagraniczne rynki, pozyskiwanie nowych partnerów biznesowych - wszystko to wiąże się z pewnym ryzykiem. Można je jednak znacznie zmniejszyć, jeśli podejmiemy odpowiednie środki bezpieczeństwa. Dokładne sprawdzenie partnera biznesowego na Węgrzech, koniecznie przed podpisaniem z nim umowy, pozwoli nam zorientować się, jaką przeszłość ma dany podmiot gospodarczy oraz czy nie posiada aktualnych długów lub innych problemów z prawem.

Bez znajomości języka oraz specyfiki węgierskiego rynku trudno jest oczywiście uzyskać wiarygodne informacje na własną rękę. Usługę taką warto zlecić jednej z firm, oferujących pomoc i doradztwo dla zagranicznych przedsiębiorców na Węgrzech.

Firma Pole Star Consulting wykonuje sprawdzanie węgierskiego kontrahenta jako usługę oddzielną, lub jako część kompleksowej obsługi polskich przedsiębiorców i inwestorów.

Kontrola potencjalnego węgierskiego partnera biznesowego polega na sprawdzeniu jego KRS-u, wysokości obrotów z ostatnich kilku lat, poszukaniu go w rejestrze dłużników, a także zbadaniu, czy nie toczą się wobec niego postępowania cywilne, karne, skarbowe lub egzekucyjne. Pozwala to albo w dużym stopniu potwierdzić wiarygodność kontrahenta, albo odkryć planowane wobec nas nadużycie zanim będzie za późno na odzyskanie zainwestowanych na Węgrzech pieniędzy.

Mówi się, że w życiu nie wszystko da się przewidzieć. Prowadzenie interesów jest jednak taką dziedziną, gdzie nie można sobie pozwolić na lekkomyślność. Dlatego sprawdzanie potencjalnych partnerów handlowych na Węgrzech powinno być obowiązkowym punktem podczas zawierania każdej nowej umowy w tym kraju.

Strona 1 z 2