Prosimy o wcześniejsze

ustalenie terminu wizyty

ul. Kelenhegyi 40B

H-1118 Budapest

Podatek PIT

Obniżenie podatku dochodowego na Węgrzech

W 2016 roku na Węgrzech został wprowadzony niższy o 1% podatek od osób fizycznych PIT i wynosi 15%. Przejrzysty i mało uciążliwy system podatkowy na Węgrzech ułatwia prowadzenie działalności gospodarczej, budowanie dobrobytu oraz napływ inwestorów zagranicznych.

W samym Budapeszcie bezrobocie prawie nie występuje. Do zmniejszenia bezrobocia przyczyniło się gwałtowne zwiększenie inwestycji zagranicznych oraz rozwój przemysłu motoryzacyjnego na Węgrzech. Od lutego 2014 roku eksport węgierskiego przemysłu motoryzacyjnego wzrósł o 26,5%, co również przyczynia się do poprawy bilansu w międzynarodowym handlu tego kraju. Wzrost wpływów do budżetu pozwala na obniżenie podatków na Węgrzech.

Jedną z głównych zmian podatkowych na Węgrzech w 2016 r. jest wprowadzenie niższej o 1% stawki podatku dochodowego PIT od osób fizycznych, która wynosi teraz tylko 15%. Dla porównania w Polsce ten podatek to minimum 19%. Ulga rodzinna dla rodzin z dwójką lub większą liczbą dzieci również wzrosła, co oznacza comiesięczny większy dochód dla rodzin.

Sytuacja gospodarcza na Węgrzech pozwala rządowi śmiało zakładać dalsze obniżenie podatków. W bliskich planach jest jednocyfrowy podatek dochodowy oraz dalsze zmniejszenie podatku dochodowego dla firm, który obecnie wynosi tylko 10% i jest najniższy w całej Europie.

Polityka gospodarcza rządu Węgier przynosi dobre rezultaty. Produkcja przemysłowa na Węgrzech rośnie, a bezrobocie jest coraz mniejsze, najniższe w Unii Europejskiej. Według najnowszych danych unijnego biura statystycznego Eurostat, w drugiej połowie 2015 roku bezrobocie na Węgrzech spadło do 7,9%.