Prosimy o wcześniejsze

ustalenie terminu wizyty

ul. Kelenhegyi 40B

H-1118 Budapest

Przedstawicielstwo

Prowadzenie przedstawicielstwa polskiej firmy na Węgrzech to jeden z najskuteczniejszych i najtańszych sposobów ekspansji na węgierski rynek. Dzięki uproszczonym przepisom, stosunkowo niskim podatkom oraz pomocy, jaką oferują firmy wspierające zagranicznych przedsiębiorców założenie przedstawicielstwa odbywa się szybko i równie szybko generuje zyski. Warto wiedzieć, co jest do tego potrzebne i jak przebiega samo otwarcie przedstawicielstwa firmy na Węgrzech.

Przedstawicielstwo nie jest działalnością gospodarczą, nie ma osobowości prawnej i musi całkowicie podlegać firmie-matce, która zarejestrowana jest zagranicą. Polska firma w całości odpowiada za działalność swojego przedstawicielstwa.

Założenie przedstawicielstwa na Węgrzech wymaga dokonania wpisu do tutejszego rejestru Sądu Gospodarczego. Jest to prosta i szybka procedura, jednak dobrze zapewnić sobie przy niej pomoc kogoś kompetentnego, głównie w celu lepszej komunikacji z urzędnikami oraz do tłumaczenia dokumentów na węgierski.

Węgierskie przedstawicielstwo polskiej działalności gospodarczej nie musi wnosić żadnego kapitału zakładowego. Nie trzeba również zatrudniać nowych pracowników, bo do działania przedstawicielstwa wystarczy powołać reprezentanta firmy na Węgrzech.

Według prawa ustalonego przez Węgry przedstawicielstwo może tutaj prowadzić następujące rodzaje aktywności:

- poszukiwanie potencjalnych kontrahentów

- prowadzenie negocjacji

- podpisywanie umów w imieniu zagranicznej firmy

- utrzymywanie kontaktów i prowadzenie komunikacji z węgierskimi partnerami

- działania marketingowe, informacyjne i reklamowe na rzecz zagranicznej firmy.

Otwarcie przedstawicielstwa na Węgrzech jest szansą na szybkie i skuteczne wypromowanie się na węgierskim rynku. Może być traktowane także jako okres próby dla przedsiębiorców, którzy nie są jeszcze pewni, czy chcą zakładać działalność gospodarczą w tym kraju.