Prosimy o wcześniejsze

ustalenie terminu wizyty

ul. Kelenhegyi 40B

H-1118 Budapest

Spółka z o.o na Węgrzech (Kft.)

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z chętniej wybieranych form prowadzenia działalności gospodarczej. Również na Węgrzech cieszy się wielką popularnością, z roku na rok rośnie też liczba obcokrajowców, którzy są zainteresowani rejestracją takiej firmy. Ponieważ moment na przeniesienie biznesu jest rzeczywiście doskonały i warto go wykorzystać, to podpowiadamy polskim przedsiębiorcom, jak założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością na Węgrzech.

Węgierska spółka z o.o. (Kft.) jest formą prawną bardzo podobną do polskiej. Charakteryzuje się tym, że posiada osobowość prawną, a do jej założenia wymagany jest kapitał zakładowy wnoszony przez udziałowców spółki. Wysokość kapitału określona zostaje z góry i zadeklarowana w umowie. Prowadzenie spółki z o.o. na Węgrzech jest bezpieczne i chętnie wybierane przez inwestorów, gdyż w świetle węgierskiego prawa udziałowcy nie odpowiadają osobistym majątkiem za długi spółki.

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na Węgrzech odbywa się w sposób elektroniczny. Przygotowaniem i przekazaniem dokumentów do odpowiedniego sądu gospodarczego zajmuje się przedstawiciel prawny. Założenie spółki na Węgrzech wymaga też wpłacenia przynajmniej połowy kapitału, pod warunkiem, że jego reszta zostanie przekazana na konto firmy przed upływem roku. Utworzenie spółki następuje w dniu wpisania jej do ewidencji firm przez sąd rejestrowy. Postępowanie rejestracyjne, tak samo jak przygotowanie umowy oraz uwierzytelnienia tłumaczeń, wypisów czy poświadczeń, wiąże się z kosztami, które należy pokryć przed wysłaniem dokumentów do sądu.

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na Węgrzech wiąże się z większymi kosztami oraz koniecznością zebrania większej ilości dokumentów, niż ma to miejsce w przypadku jednoosobowej firmy. Wynika to oczywiście z bardziej skomplikowanej struktury takiej formy prawnej, która wymaga wniesienia kapitału, wybrania członków zarządu, wskazania przedstawiciela prawnego, itd.

Współpraca ze znającym lokalne przepisy doradcą prawnym może bardzo usprawnić proces rejestracji. Warto też zapoznać się z poniższą listą, która wymienia najważniejsze dokumenty wymagane do założenia spółki z o.o. na Węgrzech:

- umowa spółki oraz lista wspólników

- zezwolenia i licencje potrzebne do prowadzenia działalności spółki

- dokument potwierdzający uprawnienia do korzystania z lokalu przeznaczonego na siedzibę spółki

- zaświadczenia o dokonaniu wpłat kapitału pieniężnego lub o przekazaniu do dyspozycji spółki wkładu niepieniężnego

- wypis z księgi wieczystej w przypadku wnoszenia nieruchomości jako wkładu niepieniężnego

- przetłumaczony na język węgierski i uwierzytelniony wyciąg z rejestru firm zagranicznych (w przypadku, gdy wspólnikiem w spółce jest firma zagraniczna)

- oświadczenie o wybraniu przedstawiciela doręczeń na Węgrzech dla osób zagranicznych

- dokument potwierdzający nadanie pełnomocnictwa przedstawicielowi spółki

- oświadczenie o nominowaniu członków zarządu i rady nadzorczej oraz deklaracje przyjęcia tych funkcji przez osoby nominowane

- potwierdzenie dokonania opłaty za rejestrację i podanie do wiadomości

- oświadczenie o rozpoczęciu działalności opodatkowanej podatkiem VAT.

Wszystkie dokumenty potrzebne do rejestracji spółki z o.o. na Węgrzech muszą zostać przygotowane przed wypełnieniem formularza rejestracyjnego i dołączone do niego w uwierzytelnionej formie elektronicznej.

Strona 1 z 2