Prosimy o wcześniejsze

ustalenie terminu wizyty

ul. Kelenhegyi 40B

H-1118 Budapest

Spółka z o.o na Węgrzech (Kft.)

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na Węgrzech wymaga wniesienia kapitału zakładowego. Wspólnicy muszą wybrać jego wysokość oraz wskazać sposób wpłaty kapitału, a następnie informacje te zapisać w umowie o zawarciu spółki. Węgierskie prawo określa jedynie minimalną wartość wnoszonego kapitału oraz czas, w jakim musi on zostać oddany do dyspozycji firmy.

Kapitał jest sumą wszystkich udziałów, jakie wnoszą wspólnicy. Wielkość jednego udziału może być dowolnie określona przez założycieli spółki, jednak musi ona wynosić co najmniej 100.000 forintów (HUF), czyli około 1407 PLN lub 337 EUR. Całkowity kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na Węgrzech nie może być mniejszy niż 500.000 HUF, a od 15 marca 2014 roku nie mniejszy niż 3 000 000 HUF.

Na udziały wspólników składają się ich wkłady pieniężne i niepieniężne (aport). Wkładami niepieniężnymi może być wszystko, co posiada potwierdzoną prawnie wartość, czyli na przykład nieruchomości, zyski z praw autorskich, uznane przez dłużnika zobowiązania itp. Wkład pieniężny musi zostać przekazany poprzez wpłacenie na konto spółki, w przypadku wkładu niepieniężnego konieczne jest przekazanie go za pośrednictwem umowy notarialnej.

Do rejestracji spółki konieczne jest wpłacenie przynajmniej połowy każdego z udziałów. Dokumentami, które trzeba dołączyć do wniosku o zarejestrowanie spółki z o.o. na Węgrzech są zaświadczenia o dokonaniu wpłaty wkładu pieniężnego oraz oświadczenia o przekazaniu aportu. Jeśli udziałowcy nie decydują się na wpłacenie całości kapitału przy założeniu spółki, to zobowiązują się do przekazania brakującej części wkładu w czasie nie dłuższym niż rok od jej zarejestrowania.

Strona 2 z 2