Prosimy o wcześniejsze

ustalenie terminu wizyty

ul. Kelenhegyi 40B

H-1118 Budapest

Spółka z o.o na Węgrzech (Kft.)

Dokumenty potrzebne do założenia spółki z o.o. na Węgrzech

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na Węgrzech wiąże się z większymi kosztami oraz koniecznością zebrania większej ilości dokumentów, niż ma to miejsce w przypadku jednoosobowej firmy. Wynika to oczywiście z bardziej skomplikowanej struktury takiej formy prawnej, która wymaga wniesienia kapitału, wybrania członków zarządu, wskazania przedstawiciela prawnego, itd.

Współpraca ze znającym lokalne przepisy doradcą prawnym może bardzo usprawnić proces rejestracji. Warto też zapoznać się z poniższą listą, która wymienia najważniejsze dokumenty wymagane do założenia spółki z o.o. na Węgrzech:

- umowa spółki oraz lista wspólników

- zezwolenia i licencje potrzebne do prowadzenia działalności spółki

- dokument potwierdzający uprawnienia do korzystania z lokalu przeznaczonego na siedzibę spółki

- zaświadczenia o dokonaniu wpłat kapitału pieniężnego lub o przekazaniu do dyspozycji spółki wkładu niepieniężnego

- wypis z księgi wieczystej w przypadku wnoszenia nieruchomości jako wkładu niepieniężnego

- przetłumaczony na język węgierski i uwierzytelniony wyciąg z rejestru firm zagranicznych (w przypadku, gdy wspólnikiem w spółce jest firma zagraniczna)

- oświadczenie o wybraniu przedstawiciela doręczeń na Węgrzech dla osób zagranicznych

- dokument potwierdzający nadanie pełnomocnictwa przedstawicielowi spółki

- oświadczenie o nominowaniu członków zarządu i rady nadzorczej oraz deklaracje przyjęcia tych funkcji przez osoby nominowane

- potwierdzenie dokonania opłaty za rejestrację i podanie do wiadomości

- oświadczenie o rozpoczęciu działalności opodatkowanej podatkiem VAT.

Wszystkie dokumenty potrzebne do rejestracji spółki z o.o. na Węgrzech muszą zostać przygotowane przed wypełnieniem formularza rejestracyjnego i dołączone do niego w uwierzytelnionej formie elektronicznej.