Prosimy o wcześniejsze

ustalenie terminu wizyty

ul. Kelenhegyi 40B

H-1118 Budapest

Ubezpieczenie dla firm

Osoby prowadzące działalność gospodarczą na Węgrzech mają obowiązek odprowadzać składki ubezpieczeniowe w wysokości przewidzianej przez aktualnie obowiązujące prawo. Najnowsze przepisy dotyczące tej kwestii weszły w życie 1 stycznia 2012 roku. Poniżej przedstawiamy w skrócie, jak można obliczyć podstawowe składki ubezpieczeniowe dla właścicieli firm na Węgrzech.

1. Składka emerytalna - jej wysokość to 19,5%. Podstawa do obliczania składki emerytalnej nie może być niższa niż wynagrodzenie minimalne lub kwota gwarantowanej płacy minimalnej.

2. Składka zdrowotna - w wysokości 7%. Podstawa do obliczania tej składki musi wynosić co najmniej 150% wynagrodzenia minimalnego lub kwoty gwarantowanej płacy minimalnej.

3. Składka na rynek pracy - wynosi ona na Węgrzech 1,5%. Podstawa jej obliczania jest taka sama jak w przypadku składki zdrowotnej.

4. Podatek socjalny - w wysokości 27%. Podstawa obliczania tego podatku jest taka sama, jak w przypadku podatku dochodowego, lecz nie może być niższa niż 112,5% wynagrodzenia minimalnego lub kwoty gwarantowanej płacy minimalnej. Indywidualny przedsiębiorca rozliczający się według uproszczonego systemu opodatkowania (EVA) zapłaci dużo niższy podatek socjalny na Węgrzech (4%).

Nieco inaczej traktowane są przypadki, w których składki ubezpieczeniowe na Węgrzech nakładają się na siebie. Na przykład osoby uczące się lub zatrudnione na etacie są zwolnione ze składki na rynek pracy. Emeryci prowadzący uzupełniającą działalność gospodarczą nie odprowadzają składki na rynek pracy, podatku socjalnego, ani składki na ubezpieczenie zdrowotne (zamiast tego muszą płacić składkę na świadczenia zdrowotne). Właściciele firm na Węgrzech są też zwolnieni z odprowadzania składek w okresie pobierania zasiłków (np. macierzyńskiego czy chorobowego).