Prosimy o wcześniejsze

ustalenie terminu wizyty

ul. Kelenhegyi 40B

H-1118 Budapest

Umowy na Węgrzech

Bezpieczne podpisywanie umowy na Węgrzech

Inwestowanie pieniędzy oraz podpisywanie umów wiąże się zawsze z pewnym ryzykiem. Jeszcze większe niebezpieczeństwa oraz towarzyszący im stres czekają na przedsiębiorców, którzy otwierają swoje firmy zagranicą. Poniżej przedstawiamy ważne porady dla właścicieli firm na Węgrzech, które pozwolą zminimalizować ryzyko i sprawić, że węgierskie interesy staną się zyskowne i bezpieczne.

Przed podpisaniem umowy z kontrahentem na Węgrzech należy zawsze:

1. Sprawdzić wiarygodność i wypłacalność potencjalnego partnera - najłatwiej jest to zrobić mając wgląd w wypis z KRS-u. Dla całkowitej pewności dobrze jest osobiście odwiedzić wskazaną w KRS-ie siedzibę firmy lub skontaktować się z jej poprzednimi kontrahentami. Wiele firm oferujących pomoc polskim przedsiębiorcom na Węgrzech wykonuje także kompleksowe sprawdzanie węgierskich podmiotów gospodarczych.

2. Zawierać umowy tylko w formie pisemnej- umowy ustne lub zawierane w postaci elektronicznej nie są wiarygodne i nie mogą być punktem odniesienia w przypadku dochodzenia swoich praw lub egzekucji należności.

3. Sprawdzić i przetłumaczyć treść węgierskiej umowy- na ważne spotkania biznesowe oraz uzgadnianie treści umowy warto zabrać ze sobą tłumacza. Gotową umowę oddajmy do przetłumaczenia także na język polski i żądajmy podpisania obydwu wersji. Umowa po węgiersku i polsku to najlepsze rozwiązanie, jeśli zdecydujemy się jednak na umowę po angielsku, to upewnijmy się, że jej treść jest precyzyjna i dokładnie odpowiada naszym oczekiwaniom.

4. Upewnić się, że osoba podpisująca z nami umowę jest do tego upoważniona- możemy w tym celu zażądać wzoru podpisu oraz sprawdzić, czy dane nazwisko faktycznie figuruje w KRS-ie firmy.

Powyższe punkty to standardowe procedury, które stanowią zabezpieczenie interesów przedsiębiorcy oraz pozwalają pewnie i bezpiecznie podpisywać umowy na Węgrzech. Jeśli potencjalny partner odmawia współpracy przy którymkolwiek z nich, powinno to wzbudzić nasze podejrzenia i wywołać jeszcze większą ostrożność.