Prosimy o wcześniejsze

ustalenie terminu wizyty

ul. Kelenhegyi 40B

H-1118 Budapest

Usługi HR

Zatrudnianie pracowników na Węgrzech

Ekspansja firmy wiąże się z jej wzrostem. Nowe zlecenia, inwestycje czy kontrakty - wszystko to wymaga większej ilości rąk do pracy. Prowadząc działalność gospodarczą na Węgrzech oczywistym jest, że taniej i wygodniej będzie zatrudnić kogoś na miejscu, niż ściągać ludzi z Polski. Rekrutacja pracowników na Węgrzech nie nastręcza też specjalnych problemów natury językowej czy biurokratycznej, bo istnieją firmy, które kompleksowo przeprowadzają cały proces w imieniu przedsiębiorcy.

Usługi HR na Węgrzech mogą obejmować wszystkie etapy poszukiwania i rekrutacji nowych pracowników lub odbywać się w sposób częściowy. Całościowy HR polega na tym, że biuro doradcze występuje jako reprezentant polskiej firmy i samo zajmuje się selekcją kandydatów, przeprowadzaniem rozmów kwalifikacyjnych oraz wyborem najlepszych pracowników. Potem następuje etap negocjowania i podpisywania umowy oraz ewentualne przeprowadzanie szkoleń czy wdrażanie pracowników. Wszystko oczywiście według wytycznych i w stałym kontakcie z właścicielem przedsiębiorstwa.

Częściowy HR na Węgrzech może dotyczyć dowolnego z powyższych etapów rekrutacji, w zależności od potrzeb zleceniodawcy.

Podczas zatrudniania pracowników na Węgrzech istotne jest także zabezpieczenie interesów właściciela firmy. Biura doradcze udzielają zazwyczaj gwarancji na znalezienie personelu odpowiadającego oczekiwaniom przedsiębiorcy. Jeśli zatrudnione osoby nie spełnią jego oczekiwań, to można ubiegać się o bezpłatne powtórzenie procesu rekrutacji.