Prosimy o wcześniejsze

ustalenie terminu wizyty

ul. Kelenhegyi 40B

H-1118 Budapest

Windykacja długów

Procedury egzekucji długu na Węgrzech

Odzyskanie pieniędzy od dłużnika wymaga zawsze zdecydowanego i szybkiego działania. Nie da się ukryć, że windykacja na Węgrzech przebiegać będzie o wiele sprawniej, jeśli powierzymy ją osobie, która doskonale zna węgierskie przepisy i ma doświadczenie w prowadzeniu podobnych spraw. Warto też wiedzieć, jakie są etapy egzekucji długu na Węgrzech, aby skorzystać z nich we właściwej kolejności:

1. Sprawdzenie dłużnika - należy dokładnie sprawdzić węgierską firmę w KRS-ie, aby stwierdzić, czy nie jest ona w stanie likwidacji. Jeśli firma jest w stanie likwidacji, wtedy konieczne jest zgłoszenie roszczeń do likwidatora, przy zachowaniu odpowiedniego terminu.

2. Negocjacje i wezwanie do zapłaty w wyznaczonym terminie - jeśli firma nie jest w stanie likwidacji, to warto podjąć wszelkie kroki na drodze pozasądowej, aby doprowadzić do ugody i odzyskania pieniędzy. Trzeba postarać się o potwierdzenie otrzymania faktury przez dłużnika oraz wysłać mu wezwanie do zapłaty. Jeśli firmie grozi wejście w stan likwidacji, to jest duże prawdopodobieństwo, że uda się rozpocząć negocjacje z węgierskim dłużnikiem.

3. Wejście na drogę sądową - w przypadku niemożności dojścia do porozumienia na drodze pozasądowej, pozostaje skierowanie sprawy do sądu. Najczęściej wybieraną możliwością jest wtedy postaranie się o sądowy nakaz zapłaty, rzadziej wytoczenie dłużnikowi procesu cywilnego.

4. Procedura egzekucyjna - wykonanie sądowego nakazu zapłaty wymaga wniesienia opłaty za wszczęcie procedury oraz opłaty komorniczej. Na końcu postępowania kosztami tymi zostanie obciążony dłużnik.

Wchodzenie na drogę sądową jest z pewnością rzeczą, której każdy przedsiębiorca woli uniknąć. Przewaga profesjonalnych doradców i windykatorów polega na tym, że mogą się pochwalić dobrą znajomością lokalnych zwyczajów oraz umiejętnością skutecznego prowadzenia negocjacji. Dzięki temu egzekucja długu na Węgrzech znacznie częściej kończy się ugodą i zadowoleniem obydwu stron.