Prosimy o wcześniejsze

ustalenie terminu wizyty

ul. Kelenhegyi 40B

H-1118 Budapest

Współpraca gospodarcza

Wychodzenie ze swoją działalnością na zagraniczne rynki to naturalna droga rozwoju dla tych firm, które osiągnęły już prestiż i uznanie na terenie kraju. Rynek węgierski jest obecnie jednym z najbliższych i najciekawszych miejsc, od których można zacząć zagraniczną ekspansję. Atrakcyjność inwestycyjna Węgier nie jest tylko frazesem powtarzanym przez ekspertów od ekonomii. Liczby mówią same za siebie, dlatego warto spojrzeć na cokwartalne zestawienia, aby zobaczyć, w jakich sektorach najszybciej rozwija się współpraca gospodarcza z Węgrami.

Statystki za pierwsze trzy kwartały 2013 roku pokazują, że eksport z Polski na Węgry wzrósł o ponad 10% w stosunku do tego samego okresu z poprzedniego roku. Jednocześnie zanotowane obroty powiększyły się o ponad 6%. Są to liczby naprawdę imponujące, które świadczą o zaradności i przedsiębiorczości polskich firm. Produkty i usługi pochodzące z naszego kraju są na Węgrzech bardzo dobrze przyjmowane, znajduje się też coraz więcej firm węgierskich zainteresowanych kupnem lub dystrybucją zarówno naszych surowców, jak i gotowych produktów.

Sektorami eksportu na Węgry, w których od początku 2013 roku zanotowano najbardziej dynamiczny wzrost są między innymi: zwierzęta i produkty pochodzenia zwierzęcego, produkty spożywcze, chemia i tworzywa sztuczne, drewno, metale, pojazdy, tekstylia, ubrania oraz obuwie. Kilka znanych polskich marek odniosło spektakularny sukces na węgierskim rynku, wprowadzając do obrotu handlowego swoje produkty lub usługi.

Tendencja wzrostowa w polsko-węgierskiej wymianie handlowej zdaje się utrzymywać nieprzerwanie, z pewnością też istnieją branże oraz sektory, w których popyt pozostaje wciąż niezaspokojony. Jest to ogromne pole do popisu dla polskich przedsiębiorców, którzy dzięki niedużej odległości, korzystnym przepisom oraz możliwości uzyskania fachowej pomocy, mogą wygodnie i bezpiecznie rozwijać swoje stosunki gospodarcze z Węgrami.

Węgry są jednym z nielicznych obszarów na ekonomicznej mapie Europy, które zaznaczone są kolorem zielonym. Oznacza to, że kraj ten ma pozytywne wskaźniki przyrostu gospodarczego, a przemysł jest w stałym rozwoju. Działania rządu, które miały na celu ożywić gospodarkę, zachęcić do zakładania działalności gospodarczych oraz przyciągnąć inwestorów powiodły się. Dzisiaj można powiedzieć, że na Węgrzech skończył się kryzys, a węgierskie firmy są atrakcyjnymi partnerami handlowymi dla polskich przedsiębiorców.

Dynamiczny rozwój węgierskiej gospodarki sprawia, że wymiana handlowa z Węgrami rozrasta się z roku na rok. Działające tam firmy są bardzo zainteresowane współpracą, przede wszystkim kupnem i sprzedażą towarów oraz usług. Polska jest naturalnym partnerem handlowym Węgier, ze względu na niedużą odległość i dobrą infrastrukturę łączącą obydwa kraje, a także silne tradycje współpracy, które budują wzajemne zaufanie, tak potrzebne przy robieniu interesów.

Możliwości działania na Węgrzech jest wiele, ale główne branże wymiany handlowej z Węgrami to obecnie:

- przemysł spożywczy - sprowadzanie wszelkiego rodzaju surowców oraz towarów spożywczych z Polski na Węgry. Liczne węgierskie firmy poszukują także polskich dystrybutorów dla swoich wyrobów, takich jak wina, miody, konserwy, produkty mięsne, itd.

- magazynowanie i transport - przewożenie surowców oraz gotowych produktów, pakowanie i przechowywanie towarów, elementy floty transportowej, zakup i sprzedaż folii, palet, kartonów, opakowań itd.

- budownictwo - skup i sprzedaż materiałów budowlanych, wymiana usług budowlanych wszelkiego rodzaju, w tym również gazociągi, wodociągi i kanalizacje.

Nowe oferty współpracy z węgierskimi firmami pojawiają się praktycznie codziennie. Biura doradcze wspierające wymianę handlową z Węgrami, takie jak Pole Star Consulting, śledzą je bardzo dokładnie. Dzięki temu dla swoich klientów są w stanie przygotować szczegółowe analizy rynku pod kątem wyboru najlepszych partnerów handlowych na Węgrzech.

Strona 1 z 2