Prosimy o wcześniejsze

ustalenie terminu wizyty

ul. Kelenhegyi 40B

H-1118 Budapest

Windykacja długów

Nawet najbardziej zapobiegliwym przedsiębiorcom zdarza się napotkać problemy z otrzymaniem należnych pieniędzy. Im więcej firm i partnerów handlowych, z którymi podejmujemy współpracę, tym większe prawdopodobieństwo, że natkniemy się w końcu na niewypłacalnego kontrahenta.

Windykacja należności na Węgrzech może trwać zbyt długo, jeśli nie znamy języka oraz obowiązujących w tym kraju przepisów. A pamiętać należy, że w takich sytuacjach liczy się przede wszystkim szybkość i zdecydowane działanie.

Egzekucja długu na Węgrzech składa się z kilku etapów, na których trzeba podejmować wiele poważnych decyzji co do strategii postępowania. Kluczowym elementem jest dobre rozeznanie oraz pełne zrozumienie sytuacji dłużnika. Ponieważ właściciel firmy najczęściej nie ma czasu ani wystarczającej znajomości prawa, aby zajmować się windykacją samemu, zleca to zadanie ekspertom.

Biura doradcze, które specjalizują się w pomocy polskim przedsiębiorcom na Węgrzech oferują kompleksowe usługi windykacji we współpracy z najlepszymi kancelariami prawnymi. Profesjonalni doradcy, posługujący się zarówno językiem polskim, jak i węgierskim, zapewnią polskiej firmie najwyższą jakość oraz skuteczność w egzekucji długów.

Zlecenie pracownikom biura doradczego egzekucji należności firmy wcale nie oznacza wejścia na drogę sądową. Windykatorzy i rewidenci na Węgrzech najpierw sprawdzają stan prawny i majątkowy dłużnika oraz podejmą wszelkie możliwe środki na drodze pozasądowej, aby spróbować doprowadzić do ugody. Ich doświadczenie oraz biegła znajomość przepisów w tej dziedzinie dają o wiele większe szanse na szybkie zakończenie sprawy, bez zbędnego stresu czy wygórowanych kosztów postępowania.

Odzyskanie pieniędzy od dłużnika wymaga zawsze zdecydowanego i szybkiego działania. Nie da się ukryć, że windykacja na Węgrzech przebiegać będzie o wiele sprawniej, jeśli powierzymy ją osobie, która doskonale zna węgierskie przepisy i ma doświadczenie w prowadzeniu podobnych spraw. Warto też wiedzieć, jakie są etapy egzekucji długu na Węgrzech, aby skorzystać z nich we właściwej kolejności:

1. Sprawdzenie dłużnika - należy dokładnie sprawdzić węgierską firmę w KRS-ie, aby stwierdzić, czy nie jest ona w stanie likwidacji. Jeśli firma jest w stanie likwidacji, wtedy konieczne jest zgłoszenie roszczeń do likwidatora, przy zachowaniu odpowiedniego terminu.

2. Negocjacje i wezwanie do zapłaty w wyznaczonym terminie - jeśli firma nie jest w stanie likwidacji, to warto podjąć wszelkie kroki na drodze pozasądowej, aby doprowadzić do ugody i odzyskania pieniędzy. Trzeba postarać się o potwierdzenie otrzymania faktury przez dłużnika oraz wysłać mu wezwanie do zapłaty. Jeśli firmie grozi wejście w stan likwidacji, to jest duże prawdopodobieństwo, że uda się rozpocząć negocjacje z węgierskim dłużnikiem.

3. Wejście na drogę sądową - w przypadku niemożności dojścia do porozumienia na drodze pozasądowej, pozostaje skierowanie sprawy do sądu. Najczęściej wybieraną możliwością jest wtedy postaranie się o sądowy nakaz zapłaty, rzadziej wytoczenie dłużnikowi procesu cywilnego.

4. Procedura egzekucyjna - wykonanie sądowego nakazu zapłaty wymaga wniesienia opłaty za wszczęcie procedury oraz opłaty komorniczej. Na końcu postępowania kosztami tymi zostanie obciążony dłużnik.

Wchodzenie na drogę sądową jest z pewnością rzeczą, której każdy przedsiębiorca woli uniknąć. Przewaga profesjonalnych doradców i windykatorów polega na tym, że mogą się pochwalić dobrą znajomością lokalnych zwyczajów oraz umiejętnością skutecznego prowadzenia negocjacji. Dzięki temu egzekucja długu na Węgrzech znacznie częściej kończy się ugodą i zadowoleniem obydwu stron.